AYM'den Habere Özgürlük

TGS’den 6 Aralık 2017 günü yapılan açıklamaya göre, 146 gazeteci ve medya çalışanımız demir parmaklıkların ardında.

“Gazetecilik Suç Değildir” sloganıyla tek ses, tek yürek olarak karşı çıktığımız bu ayıp, ‘halkın haber alma hakkının ihlali’ anlamına da geliyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), geçen haftaki bir kararıyla, ülkemizde basın özgürlüğünün sağlanabilmesine ilişkin umutları bir nebze olsun yeşertti.

AYM, Türk Hava Kurumu’nun (THK) 2014 yılındaki yönetimini eleştiren Ali Kıdık imzalı yazıların yayımlandığı internet sitesine erişimin mahkemece durdurulmasını, ‘ifade ve basın özgürlüğü ihlali’ saydı. “Basının haber yapma şeklini belirlemek, yargı mercilerinin görevi değildir.” dedi.

HUKUK DERSİ GİBİ

Haber, TGC Bizim Gazete’nin 16 Aralık 2017 günkü sayısında yayımlandı. Ancak, kararın önemli bulduğumuz kimi yönlerinin altını tekrar çizmekte yarar var diye düşünüyoruz.

Meslektaşımız Ali Kıdık, 2014’te THK Başkanı olan O.Y.’nin, ‘kurumu zarara uğratacak politikalar izlediğini ve bazı kişilere haksız kazanç sağladığını’ öne sürmüştü. O.Y. de ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’ savıyla siteye erişimin engellenmesi için dava açtı. Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, siteye erişimi durdurdu. Karara itirazı yerel mahkemece geri çevrilen Kıdık, konuyu AYM‘ye taşıdı.

AYM, Anayasa’nın 26. – 28. maddeleriyle güvenceye alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi; yeniden yargılamaya hükmetti.
Kararın gerekçesinde, söz konusu yazılarda ‘O.Y.’nin sert biçimde eleştirildiğinin hâttâ eleştiride abartıya kaçıldığının kabul edilebileceği’ belirtilip şöyle dendi:
“… Basının yerine geçip belli bir durumda kullanılacak haber yapma şeklinin ne olacağını belirlemek, yargı mercilerinin görevi değildir. Basın özgürlüğünün, demokrasi ile yakın ilişkisinin doğal sonucu olarak bir dereceye kadar abartıya ve provoke etmeye izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiği kabul edilmelidir. (…) Müştekiye yönelik eleştirinin sınırlarının, sıradan insanlara göre daha geniş olduğunu kabul etmek gerekir. Halkın, tanınmış kişilere ilişkin bilgileri alma hakkı da gözetildiğinde, müştekinin eylemlerinin ve sözlerinin basın tarafından izleneceği, hakkında haber yapılacağı ve ağır eleştirilerde bulunulabileceğini öngörmesi, demokratik çoğulculuk açısından bunlara daha fazla tahammül etmesi gerekir.”

“Habere özgürlük” anlamına gelen AYM kararının, benzer davalarda ’emsal’ olacağını umuyor, özgürlüğü haksız yere ellerinden alınan arkadaşlarımız için adaletin bir an önce ‘tecelli’sini bekliyoruz.

‘GİZLİ SIR’ DENMEZ

Bilim insanları, balık embriyosunu dondurmuşlar. Yıllar sonra embriyonun buzları çözülünce yaşadığı görülmüş. Halk TV, 11 Ekim günü haberi şöyle sundu:

“Bilim dünyası, evrenin gizli sırlarını çözerken…”

“Sır” zaten ‘varlığı ya da kimi yönleri gizli tutulan şey’ anlamına geldiği için “gizli sır” dememeliyiz.

GRAM GRAM ‘EPİGRAM’

Yerli ve millî yeşilimiz dolar / Vatansever olan diline dolar! / Kim ki haindir der Cehape için / Onun off – shore’u helalinden dolar!