BİLEŞİK KAPLAR VE ‘DİL SEVİYEMİZ’

Fizik bilimindeki “bileşik kaplar esası”nı hemen hepimiz biliriz: Biçim ve kalınlıkları farklı, tabanları birleşik kapların içine aynı türden sıvı koyarsanız her kaptaki sıvının yüksekliği aynı olur. Bileşik kapları eğseniz de içlerindeki sıvılar eşit düzeyde kalır. Ama, kapların içine koyduklarınız birbirine karışmayan türden sıvılarsa her birinin yüksekliği farklı olacaktır. Dirimbilim (biyoloji) ve toplumbilimde (sosyoloji) ise durum[…]

Yazının Devamı