'Kişisel Veri' Pazarı!

İngiliz düşünür – iktisatçı John Stuart Mill (1806 – 1873), düşünce tarihine “ütopya”nın karşıtı olarak “distopya” kavramını da kazandıran kişidir.

“Ütopya”, olumlu anlamda düşsel devlet düzenlerini, “distopya” ise devletin birey – toplum üzerine karabasan gibi çöktüğü (otoriter – totaliter) rejimleri tanımlar.

Mill’in “distopya”sından yazın dünyası da etkilendi; “distopik”romanlar yazılmaya başladı ki bunların en bilineni, George Orwell’ın “1984”üdür. Romanın geçtiği mekân, insanların tek tipleştirildiği Okyanusya adlı ülkedir. Burada ‘düşünce polisi’ herkesi sürekli izler. Aşk bile yasaktır. Doğruluk bakanlığında çalışan memur Smith hem yönetime muhalif olmanın hem de Julia adlı bir kadınla cinsel ilişki kurmanın bedelini ağır işkencelerden geçerek öder. Otoriter devlet sonunda Smith’i de istediği ‘yandaş vatandaş’ kalıbına sokacaktır!

ÖYLE BİR TASARI Kİ!

10 Şubat 2016 günü TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı” bize “1984” romanındaki ‘kurşun gibi ağır’ devlet baskısını anımsattı.

Tasarı , TBMM Genel Kurulu’na gönderildiği biçimiyle yasalaşırsa Okyanusya’da, pardon Türkiye’de bakın, neler olacak:

– Hepimiz devletçe fişleneceğiz. “Fiş”imizde; etnik kökenimiz, siyasal düşüncemiz, dinimiz (mezhebimiz), sağlık durumumuz; cinsel yaşamımız dâhil, hekimle hasta arasında kalması gereken en ‘mahrem’ bilgiler yer alacak. (2. Bölüm, Genel Kurallar, Madde: 5)

– “Fiş”imizdeki her bilgi, “tarihî, kültürel, bilimsel, istatistik araştırma” için başvuranlara, bize sorulmadan verilecek. (2. Bölüm, Genel Kurallar, Madde: 6 Fıkra: e)

– “Fiş”imizdeki bilgiler doğru mu, yalan yanlış mı, öğrenme hakkımız olacak!  Ama, o bilgilere ancak devlete para ödeyerek [“makûl (?) bir ücret karşılığında”] ulaşabileceğiz. (2. Bölüm, Başvuru ve Bilgi Edinme Hakkı, Madde: 7 Fıkra: d)

“Fiş”lerimizle ilgili her işlemi, altı kişilik “Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulu” yapacak. Kurulun altı üyesini de bakanlar kurulu yani hükümet seçmekle kalmayacak, başkanla ikinci başkanı da atayacak. (6. Bölüm, Kurulun Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri, Madde: 22)

Bugüne değin sayısız resmî sınavda ‘soruları çaldırma’ becerisi (!) gösterenler, bundan sonra muhalifler için ‘kişisel veri pazarı’ kurulmasına yol açacak çok özel bilgileri cansiparane korurlar mı dersiniz?

Bizce “distopik” köyde değneksiz gezebilenlere gün doğacak:

(Ç)al “fiş”i, yap alışverişi, bitir işi!

GRAM GRAM ‘EPİGRAM’

Akıt artık cerahatini de

Sahip çık Cerattepe’ye

Hukuk yaralısı Türkiye!