'Aziz Nesin Ruhu' İçin

Aziz Nesin’le ortanca oğlu Ali, Bilkent Üniversitesi yerleşkesinde, elleri kolları ağır kitap kolileriyle dolu, otobüs durağına yürüyorlar. Mevsim kış, her yer karla kaplı, Ankara’nın ayazı her ikisinin iliklerine dek işliyor. Ali:

– Baba, bir taksi çağıralım.

– Olmaz!

Ali, ses tonunu biraz yükseltiyor:

– Baba sen, kitapları dünya dillerine en çok çevrilen yazarsın. Bir taksiye binmeyi hak etmiyor musun?

Aziz Nesin’in yanıtı çok sarsıcı:

– Ben o taksi paralarıyla çocuklara defter, kalem alıyorum.

ADANMIŞLIK ÖRNEĞİ

Bu yaşanmış olay, usumuza her geldiğinde gözlerimiz nemlenir. Halkına, ulusuna hâttâ insanlığa adanmışlığın, tükenmeye yüztutmuş (*) bir örneği… Aziz Nesin’in kendi temel gereksinimlerinden önce düşündüğü o ‘çocuklar’, Nesin Vakfı’nın Çatalca’daki yerleşkesinde bakıp büyüttüğü, okuttuğu öğrencileri.

Ve, dibine düşen armut; o günlerin Bilkent Üniversitesi konuk öğretim görevlisi Ali, şimdinin dünya ölçeğindeki matematikçisi Prof. Dr. Ali Nesin. 1995’te ölen babasının kalıtı Vakfı, büyütmek istiyor. Bunun için de yerleşkenin bitişiğindeki arsayı satın alması gerekiyor. Arsanın iki milyon lira olan bedelini karşılamak üzere, bu ülkenin aydınlarına parasal katkıda bulunmak düşüyor. Herkese, olanakları ölçüsünde!  Ve, ‘eğitimde Aziz Nesin ruhu’ için.

(Nesin Vakfı hesabı: Türkiye İş Bankası Parmakkapı Şubesi- IBAN no: 280006400000110420741176)

ÇOK YAŞA, ERCAN

Matematik bilimindeki yüzakımız, Prof. Dr. Ali Nesin‘den söz edince değinme gereği duyduk…

Türkçede; paydası 10, 100, 1000 … gibi 10’un kuvvetleri olan sayılara ondalık sayılar’ denir.

Tv haber bültenlerinde, reklamlarda, ondalık sayılar şöyle ifade ediliyor:

“2017 Temmuz ayında, yıllık enflasyon ‘yüzde dokuz virgül dört’ oldu.”

‘Yüzde sıfır nokta doksan dokuz’ faizle otomobil kredisi…”

Bu söylemin (ve ondalık sayılar arasına ‘nokta’ koymanın) yanlış olduğunu yıllardır dile getiririz.

Konuya ilişkin destek, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan geldi.

Aynı zamanda değerli bir Türk dili araştırmacısı olan Jeofizik Mühendisi Ercan, 9 Ağustos 2017 günü Halk TV’de, başarılı gazeteci / sunucu Can Ataklı’nın konuğuydu. Konuşma sırasında, ‘altı virgül üçlük deprem büyüklüğünden’ söz edilince Ercan hemen düzeltti:

– Biz Türkçede ona ‘altı onda üç’ deriz.

Ercan’ın haklı uyarısı ışığında; örneğin, yıllık enflasyon oranı için de ‘yüzde dokuz onda dört’ demeliyiz.

Tv reklamlarında daha da şaşırtıcı; ‘yüzde sıfır nokta doksan dokuz’ diye söylenen faiz oranının doğrusu da ‘binde doksan dokuz’dur.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı “PİSA” ölçümlerine göre çocuklarımızın ‘matematik özürlü’ olmasını sorun ederken iğneyi kendimize batıralım.

GRAM GRAM ‘EPİGRAM’

Medya davasında / Yeni bilirkişi / Aslında bilmez kişi / Ya da bal gibi bilir de / Bilmezden gelir kişi!

 

(*) Ulusuna, insanlığa adanmışlıkta Aziz Nesin’in izinden giden bir aydınımız: Müjdat Gezen. Açtığı sanat merkezlerinde ücretsiz verdiği eğitimle, Atatürk’ün Devrim meşalesini yücelten sanatçılar yetiştiriyor. Ne mutlu bize ki bir Müjdat Gezenimiz var.