Atatürk de Bilmiyordu

Bugün 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

Mustafa Kemal’in, 97 yıl önce Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlattığı gün.

20’nci yüzyıla ayak uyduramayıp çöken Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını, emperyalistler işgal etmişti. Mondros Mütarekesi‘nin uygulanmasında adaletsizlik yapılmış, İzmir’in Yunanlılarca işgali ise bardağı taşıran son damla olmuştu.

ANADOLU’DA ORTAK TEPKİ

Tarık Zafer Tunaya, bu tarihsel hareketi şöyle anlatır (1):

“Millî, bağımsız, iç ve dış kuvvetlerin baskısından ve vasiliğinden kurtulmuş bir devletin kurulması, Türklerin millet olarak kurtulması demektir. Türk devrimi, bu idealin Anadolu’da patlamasıyla, birimleri sarsmasıyla, elektrik akımı gibi birbirine bağlamasıyla başlamıştır. Her tarafta aynı ülküye sahip insanlar… Belli olaylar hepsinde aynı tepkileri uyandırmaktadır. İzmir’in işgali, uzun sürebilecek bir oluşu hızlandırmıştır.”

Ardından, dünya tarihindeki tek başarılı Kurtuluş SavaşıMustafa Kemal’in öncülüğünde yurdunu düşman çizmesinden kurtaran onurlu bir halk… Meclis’in açılması… Padişahın kullarının -kadınlar dâhil- henüz ileri Batı’da bile olmayan eşit yurttaşlık haklarına sahip özgür birey yapılması… 15 yıla sığdırılıp bütün İslam dünyasının öykündüğü, ‘demokrasinin ta kendisi laiklik’ ilkesi başta olmak üzere mucizevi Atatürk Devrimi…

Cavit Orhan Tütengil, Büyük Önder’in “Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket devamlı bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Şark’tan (Doğu) Garb’e (Batı) yürüdük.” saptamasına dikkat çekip şöyle der (2):

“… Atatürk Devrimi, yüzyıllardır süregelen bir oluşun, tarihle hesaplaşmanın kazandığı biçimdir, kesin bir ‘durum alış’tır.”

Ama, ne acı ki bugün ülkemizi tarihin akışını tersine çevirmeye çalışan ‘karşı devrimciler’ yönetiyor. Cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarıyla, sinir uçlarımızla her gün oynanıyor.

Peki ama nereye ve ne zamana kadar?

Samsun’a ayak basar basmaz Anadolu insanının heyecanını gören Mustafa Kemal, “İstanbul’dayken milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte felaketlere karşı bu derece uyanık olduğunu tahayyül etmezdim.” demişti (3).

İlgili kulaklara küpe olsun.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

GRAM GRAM ‘EPİGRAM’

“Manevi mirasım bilim” diyen / Atatürk’ün huzuruna / Ne çok yakıştınız / Nobel ödüllü Aziz Sancarımız

1) Tunaya; Devrim Hareketleri İçinde Atatürkçülük, Cumhuriyet Gazetesi Yayını, Eylül 1997, sayfa 43

2) Tütengil; Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak, Cumhuriyet Gazetesi Yayını, Kasım 1998, sayfa 29

2) Tunaya; age. sayfa 44