NASA Yani?

Fuzulî’nin “Su Kasidesi”nden bir beyit: “Hâk-i payine yetem der, ömrlerdir muttasıl / Başını taştan taşa urup gezer avare su.” Şair bu dizeleriyle, Dicle ve Fıratımızın Kâbe yönünde akmasına dinsel bir anlam yükler: “(Hz. Muhammet’in) Ayağındaki toprağa ulaşmak için ömürlerdir durmaksızın / Başını taştan taşa (bir âşık gibi) vurup akar, başıboş[…]

Yazının Devamı