Günlük arşivler: 5 Nisan 2018

TRT’den Türkçe İncileri!

Arapça kökenli “liyakat” (ikinci hecesi uzatılarak ve ‘t’ harfi inceltilerek ‘liyaakât’ diye okunur), son zamanlarda sıklıkla kullandığımız bir sözcük. ‘Kişinin iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu’ demek.

Kamu kurumlarımızın, uzun yıllardır hemen her iktidar tarafından ‘kayırma’ amaçlı kullanıldığını hepimiz biliyoruz.

Ama bu denli ‘kör, kör parmağım gözüne’ durumları pek yaşamamıştık.

Örneğin TRT, varlığını vergilerimize borçlu olan bir kamu kurumu. Elektrik faturalarımızdan bile TRT’ye pay ödüyoruz.

Kurumun 2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Yasası’nın 5’inci Maddesi “b” fıkrasıyla kendisine verilen “Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirme” görevini yerine getirmediği gibi, ‘Atatürk düşmanlarını ekran ve mikrofonlarının gediklisi’ yaptığını, bu köşede defalarca yazdığımız için yinelemeyeceğiz.

Aynı yasa maddesinin “g” fıkrasıyla TRT’ye yayınlarında, “kolay anlaşılır, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanma” görevi verilmiş olduğunu anımsatarak kurumun bu açıdan geldiği noktaya dikkat çekmek istiyoruz.

TRT’den Türkçe İncileri! yazısına devam et