Günlük arşivler: 28 Mart 2018

Yeni Dönemin Rengi

Ülkemizin basın – yayıncılık geçmişi; neredeyse sansür, baskı, gazete – dergi kapatma, gazeteci – yazar hapsetme, kitap toplatma… öykülerinden oluşuyor. Hıfzı Topuz, “Türk Basın Tarihi”nde, II. Abdülhamit döneminin evlere şenlik bir sansür öyküsünü anlatır (sayfa 57). Daha doğrusu, Ahmet İhsan’ın (Tokgöz) “Matbuat Hatıralarım” kitabından aktarır.

Ahmet İhsan; adı Tevfik Fikret’le özdeşleşen dergi Edebiyat-ı Cedide‘nin sahibi ve başyazarıdır. “Hamidiye” sularının İstanbul’da sokak çeşmelerine verildiği günlerdir. Dr. Besin Ömer Paşa bu konuda destekleyici bir makale yazar. Yazının ‘görsel’i olarak da çeşme başında dua eden yaşlı bir adamın resmini basacaklardır. Ancak resim, sansür hazretlerinin onayından geçmez! Ahmet İhsan, baş sansürcü Kara Kemal‘e bir dilekçe yazıp ret nedenini sorar. Yanıt tarihseldir:

“Çeşme resmi hakikaten pek güzel. Dua da herkesin gözünde şüphesiz ki kutsaldır. Lakin bu günlerde gazetelerden neyi çıkartacağımı, neyi bırakacağımı bilmiyorum. Çünkü kötü düşünceli kimseler bu güzel resmi görür görmez, ‘Hah, işimiz duaya kaldı,’ demek istediğimizi sanırlar…”

Yeni Dönemin Rengi yazısına devam et