Yazım, Kara Yazım -3

Türkçe Dilbilgisinde, ‘bir sözcüğün içinde birbirini izleyen iki ünsüz harfe yer değiştirterek’ yapılan dil yanlışına “göçüşme” (metatez) denir. Şöyle: Çölmek (çömlek), yanlız (yalnız), ukranya (Ukrayna), arabeks (arabesk)… Aynı sözcük içinde ‘birbirini izlemeyen iki ünlü harfin yer değiştirdiği’ yazım yanlışına ise rastlamamıştık. Şimdi, buna da tanık olduk. Halk TV’nin 1 Şubat[…]

Yazının Devamı