Günlük arşivler: 2 Kasım 2017

Baş ‘Dil’le Tartılır -6

Varlığını, Türk halkı olarak tıkır tıkır ödediğimiz vergilere borçlu olan devlet kanalı TRT’ye, yalnızca elektrik faturalarımızdan her yıl yüz milyonlarca lira kesinti yapılıyor.

Buna karşılık TRT’den de yayınlarıyla halka olan yükümlülüklerini yerine getirmesini istemek, safdillik sayılmamalı.

2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Yasası’nın 9. Maddesi ile, TRT’ye yüklenen görevleri anımsatalım:

“- Atatürk ilke ve inkılaplarının kökleşmesine (…),

– … İnsan haklarına saygılı ve Atatürk Milliyetçiliğine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmasına, güçlendirilmesine,

Millî eğitim ve millî kültürün geliştirilmesine… yardımcı olmak.”

Baş ‘Dil’le Tartılır -6 yazısına devam et