Günlük arşivler: 16 Şubat 2017

İki Kulak Bir Dil İçin -4

Hemen tüm TV kanallarımızda sunucuların, “ağır” sözcüğünü yazıldığı gibi okuduklarını işitiyoruz.

Evet, Türkçemiz genellikle ‘yazıldığı gibi okunan’ az sayıdaki dilden biridir.

Batı dillerinde iki ünlü (diftong), kimi zaman da üç ünlü (triftong) harfin bir arada yazıldığı hâlde tek ses verdiğini (1) biliyoruz.

Ama, her dilin kendine özgü incelikleri olduğu gibi, Türkçemizde de ‘yazıldığından farklı seslendirilen’ sözcükler var.

Örneğin, bir sözcüğün içindeki “ğ” okunmaz; kendisinden önce gelen ünlüyü, ‘bir değer uzun’ okutur:

“yağmur” (yaamur), “bağımsız” (baamsız),”boğmak” (boomak) gibi “ağır”ın okunuşu da şöyledir:

“aar”

İki Kulak Bir Dil İçin -4 yazısına devam et