Günlük arşivler: 30 Ocak 2017

KATARSİS

Bu günlerde dünya sanat çevreleri; Orta Doğu’da, ‘insanlığın belleği’ diyebileceğimiz binlerce tarihsel – kültürel kalıtın (miras), köktendinci teroristlerce yerle bir edilmesini konuşuyor.

IŞİD, son olarak Suriye’deki “Çölün Gelini” adı verilen Palmira antik kentini yakıp yıktı.

Afganistan’da Taliban, 2002’de, beşinci yüzyıla tarihlenen iki Buda heykelini ağır silahlarla ateş ederek yok etmişti.

Bu arada Irak’ta, Mısır’da, türlü uygarlıklardan kalma paha biçilmez hazine niteliğindeki on binlerce tarihsel yapıt yağmalanıp Batı’ya kaçırıldı.

KATARSİS yazısına devam et