Günlük arşivler: 8 Aralık 2016

Döngele

Son yıllarda, geniş toplum kesimlerimizi ‘döngele’lere benzetiyoruz.

Döngele de ne? diyeceksiniz.

Çocukluğumuzun kimi kovboy filmleri, fırtınanın hiç dinmediği çöl kasabalarında geçerdi. Toz bulutundan gözün gözü görmediği dış mekânlarda kovboy, vücudunun bir parçasıymış gibi başından hiç çıkarmadığı kocaman şapkasının ‘yelken’ siperliğini mengene gibi kavramak zorunda kalırdı. Bu sırada, fırtınanın önüne kattığı çalı ve ot topakları yani ‘döngele’ler geçerdi dört bir yandan.

Türkiye’de de tarihimiz boyunca görülmemiş bir köktendincilik kasırgası esiyor.

Sağımız solumuz, çalı ve ot topağı değerinde bile görülmeyen zavallı insan bedenlerinden oluşan birer ‘döngele’!

Döngele yazısına devam et