Günlük arşivler: 28 Temmuz 2016

Özgürlük Özlemi

“Bir kimsenin kötülüğünü gazeteler yazmazsa adamın fenalığı anlaşılmaz. Böyle kimseler önemli işlere atanabilirler, halka zararlı olurlar, vatana ihanet ederler. Bunları aydınlatmak gazetelerin görevidir…” (1)

1909 Meclisi Mebusan’ında, Basın Yasa Tasarısı görüşülürken mebuslardan Sait Bey yukarıdaki tarihsel konuşmayı yaptı. Tasarı, uzun tartışmalardan sonra Âyan Meclisi’nden de geçerek 18 Temmuz 1909′da yasalaştı. Basına sansür ilk kez kaldırılıyordu. Buna karşın 24 Temmuz günü gazete matbaalarına sansür memurları geldi. Ama, gazeteciler ve yayımcılar örnek bir dayanışma göstererek memurları matbaalarına sokmadılar. Gazeteler ilk kez sansürsüz basıldı.

Özgürlük Özlemi yazısına devam et