Günlük arşivler: 30 Haziran 2016

Türkçetele -3

Paris’te geçen ay, geniş çaplı bir polis gösterisi yapılmıştı. CNN Türk’ün 18 Mayıs 2016 günkü bir haber bülteninde yürüyüş, şu uzun başlıkla ekrana yazıldı:

“Sokakta ardarda yaşanan olaylar sonrası polis de eyleme geçti”

Başlıktaki “ardarda” yinelemesi, bir değil iki yazım (imla) yanlışı birden içeriyor.

1- İkilemeler (dolayısıyla da ‘yinelemeler’) ayrı yazılır: çoluk çocuk, güçlü kuvvetli, göz göze, diz dize…

2- Yukarıdaki başlıkta, ayrı yazılması gereken yinelemenin ilk sözcüğü sert ünsüzle biter: art… İkinci sözcüğün sert olan son sesi (t) ise ünlü harfle biten ek aldığı için yumuşayıp “d” olur:

“Art arda…”

Türkçetele -3 yazısına devam et