Günlük arşivler: 14 Nisan 2016

NASA Yani?

Fuzulî’nin “Su Kasidesi”nden bir beyit:

“Hâk-i payine yetem der, ömrlerdir muttasıl / Başını taştan taşa urup gezer avare su.”

Şair bu dizeleriyle, Dicle ve Fıratımızın Kâbe yönünde akmasına dinsel bir anlam yükler:

(Hz. Muhammet’in) Ayağındaki toprağa ulaşmak için ömürlerdir durmaksızın / Başını taştan taşa (bir âşık gibi) vurup akar, başıboş su (Dicle ve Fırat) .”

NASA Yani? yazısına devam et